Zile libere pentru situații speciale

Zi libera » Zile libere pentru situații speciale

Salariații pot primi zile libere plătite pentru evenimente speciale în familie sau pentru alte situații

  • căsătoria salariatului – 5 zile
  • nașterea unui copil – 5 zile. La acestea se pot adăuga alte 10 zile libere dacă angajatul a urmat un curs de puericultură (concediu paternal)
  • căsătoria unui copil – 3 zile
  • schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reședinței – 5 zile
  • schimbarea domiciliului în aceeași localitate– 3 zile
  • îngrijirea sănătății copilului – 1 zi (pentru familiile cu 1 sau 2 copii) și 2 zile (pentru familiile cu cel puțin 3 copii)

În situațiile în care evenimentele de mai sus apar în timpul efectuării concediului de odihnă acesta se suspendă și va continua după efectiarea zilelor libere plătite.

Zile libere suplimentare pentru cadrele didactice

Conform Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, cadrele didactice au liberă și a treia zi de Paște. În plus, sunt liberi și pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației.

Totodată, pentru fiecare din cele trei sărbători religioase anuale, aparținând altor culte religioase legale, altele decît cele creștine, dascălii din aceste culte beneficiază de câte două zile libere.