Vacanțe școlare 2022-2023

Zi libera » Vacanțe școlare 2022-2023

Structura anului școlar 2022-2023

Școala a început pe 5 septembrie 2022, este organizată pe 5 „module de învățare” și are 5 vacanțe

Cursuri

5 septembrie – 21 octombrie 2022

Vacanța de toamnă

22 octombrie – 30 octombrie 2022

Cursuri

31 octombrie – 22 decembrie 2022

Vacanța de iarnă

23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023

Cursuri

9 ianuarie – 3 februarie 2023 (respectiv 10 februarie sau 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz)

Vacanța de schi

o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6 – 26 februarie 2023

Cursuri

13, 20 sau 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023

Vacanța de primăvară

7 – 18 aprilie 2023

Cursuri

 19 aprilie – 16 iunie 2023

Vacanța de vară

17 iunie – 3 septembrie 2023

Zile libere suplimentare

Pe lângă zilele de vacanță planificate, elevii vor fi liberi de Ziua învățătorului (5 iunie) și de Ziua mondială a educaţiei (5 octombrie).

Când începe școala?

Școala începe la data de 4 septembrie în 2023, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației pentru anul școlar în curs. Este pentru prima oară, în istoria recentă, când cursurile încep atât de devreme.

Ce este vacanța mobilă?

Vacanța mobilă a fost introdusă începând cu anul școlar 2022-2023. Se numește așa, deoarece perioada în care va fi acordată este la latitudinea fiecărui inspectorat școlar în parte.  Este vorba de o perioadă de o săptămână, care se acordă în luna februarie.

Câte zile pot lipsi de la școală cu scutire de la părinți?

Elevul poate avea maximum 40 de absențe care pot fi motivate de părinți, pe durata întregului an școlar. Există și o limitare suplimentară, introdusă în regulament, și anume: numărul total de absențe nu poate depăși 20% din numărul orelor de la o disciplină. Scutirile scrise de către părinți pot fi folosite suplimentar celor medicale. Potrivit ROFUIP, “absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ”.

La câte absențe sunt exmatriculat?

Dispozițiile privind exmatricularea elevilor au fost eliminate din noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), valabil de la 1 septembrie 2022. Educația este un drept fundamental, garantat prin Constituție, și are caracter obligatoriu. Măsura exmatriculării este aplicabilă doar în învățământul postliceal, care nu este obligatoriu.