Vacanțe școlare 2023-2024

Zi libera » Vacanțe școlare 2023-2024

Structura anului școlar 2023-2024

Prima zi de școală este 11 septembrie 2023. Anul școlar este organizat pe 5 „module de învățare” și are 5 vacanțe. Ultima zi de școală este 21 iunie 2024.

Cursuri – modulul 1

11 septembrie – 27 octombrie 2023

Vacanța de toamnă

28 octombrie – 5 noiembrie 2023

Cursuri – modulul 2

6 noiembrie  – 22 decembrie 2023

Vacanța de iarnă

23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024

Cursuri – modulul 3

8 ianuarie – 9 februarie 2024 (respectiv 16 februarie sau 23 februarie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz)

Vacanța de schi

o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024

Cursuri – modulul 4

19 februarie 2024, 26 februarie 2024 sau 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024

Vacanța de primăvară

27 aprilie – 7 mai 2024

Cursuri – modulul 5

 8 mai – 21 iunie 2024

Vacanța de vară

22 iunie – 8 septembrie 2024

Zile libere suplimentare

Pe lângă zilele de vacanță planificate, elevii vor fi liberi de Ziua învățătorului (5 iunie) și de Ziua mondială a educaţiei (5 octombrie).

Când începe școala?

Școala a început la data de 11 septembrie în 2023, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației pentru anul școlar în curs. 

Ce este vacanța mobilă?

Vacanța mobilă a fost introdusă începând cu anul școlar 2022-2023. Se numește așa, deoarece perioada în care va fi acordată este la latitudinea fiecărui inspectorat școlar în parte.  Este vorba de o perioadă de o săptămână, care se acordă în luna februarie.

Câte zile pot lipsi de la școală cu scutire de la părinți?

Elevul poate avea maximum 40 de absențe care pot fi motivate de părinți, pe durata întregului an școlar. Există și o limitare suplimentară, introdusă în regulament, și anume: numărul total de absențe nu poate depăși 20% din numărul orelor de la o disciplină. Scutirile scrise de către părinți pot fi folosite suplimentar celor medicale. Potrivit ROFUIP, “absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ”.

La câte absențe sunt exmatriculat?

Dispozițiile privind exmatricularea elevilor au fost eliminate din noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), valabil de la 1 septembrie 2022. Educația este un drept fundamental, garantat prin Constituție, și are caracter obligatoriu. Măsura exmatriculării este aplicabilă doar în învățământul postliceal, care nu este obligatoriu.